Pàgines

CURSOS

diumenge, 5 de març del 2023

Cançó: Si tu vas al celSi tu vas al cel (Si tu vas al cel)

Amb patinet (Amb patinet)Fes-m'hi un bon lloc (Fes-m'hi un bon lloc)Que hi pujo jo (Que hi pujo jo)Si tu vas al cel amb patinetFes-m'hi un bon lloc que hi pujo joAirí, airóAirí, airó
Si al cielo vas (Si al cielo vas)Patinando (Patinando)Hazme un lugar (Hazme un lugar)Que subo yo (Que subo yo)Si al cielo vas patinandoHazme un lugar que subo yoAirí, airóAirí, airó
Si tu vas au ciel (Si tu vas au ciel)En patinant (En patinant)Fais-moi un petit trou (Fais-moi un petit trou)Que je monte là (Que je monte là)Si tu vas au ciel en patinantFais-moi un petit trou que je monte làAirí, airóAirí, airó
En un got no hi pot (En un got no hi pot)Haver-hi hagut (Haver-hi hagut)Mai vi del fort (Mai vi del fort)Sense un embut (Sense un embut)En un got no hi pot haver-hi hagutMai vi del fort sense un embutAirí, airóAirí, airó
Ja mai jalem (Ja mai jalem)Ni jalarem (Ni jalarem)Fa mal aquí (Fa mal aquí)Fa mal allà (Fa mal allà)Ja mai jalem ni jalaremFa mal aquí, fa mal allàAirí, airóAirí, airó
Rumanitof (Rumanitof)Cruxefpitof (Cruxefpitof)Estranulapof (Estrangulapof)Amb aigua naf (Amb aigua naf)Rumanitof cruxefpitofEstrangulapof amb aigua nafAirí, airóAirí, airó