Pàgines

CURSOS

divendres, 28 d’abril del 2023

AUDICIÓ: "EL DANUBI BLAU", DE JOHANN STRAUSS II

 

JOHANN STRAUSS

El grup musical La Trinca, creador de programes televisius com "Operación Triunfo", van fer aquesta versió tan divertida. Pots apuntar quants rius anomena?

El Danubi és blau tal com diu "l'Strauss" Però el riu Llobregat es amarronat el Besòs es verd i groc n'és el Ter l'Ebre vist del mar és blanc nuclear i el Segre mirat des d'un puig és color de gos com fuig.
Aigües tèrboles aigües tòxiques clavegueres enciseres aigües fètides aigües pútrides que gentils regueu el clar país, el meu.
Hi ha rius d'un groc tinyós n'hi ha d'un tornassol oliós n'hi ha un caqui llefiscós i és que de porqueria n'hi ha de tots colors Flairem els efluvis jolius que fan els nostres rius.
Cantem ensumant cara al vent: quina catipen!
Cadàvers de gallina i llaunes de tonyina i raspes de sardina és tot el bestiar que al riu s'hi pot trobar.
Com enyorem els pescadors ara que han tocat el dos, que de peixos si n'hi ha alguns suren junts ben difunts.
Confiats amb el suc pudent ple d'escuma detergent i residus radioactius papers, plàstics i preservatius.
Líquids patògens, detritus càustics fluïts atòmics, bosses de plàstic. Quin femer!
El riu Llobregat és amarronat
el Besòs és verd i groc n'és el Ter l'Ebre vist del mar és blanc nuclear i el Segre mirat des d'un puig és color de gos com fuig. Que de porqueria n'hi ha de tots colors!